EUs webdirektiv blir en del av norsk regelverk

WAD fikk virkning fra 23. september 2018 i EU. Norge kommer raskt etter. Dette betyr blant annet at alle dokumenter som legges på offentlige nettsider må være tilgjengelige for personer med synshemning.

Direktivet stiller krav til at dokumenter er merket riktig. Skjermlesere skal finne og få tilgang til nødvendig informasjon om innholdet i henhold til W3Cs Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Dette omfatter blant annet beskrivende tekster ved bilder, logoer og annen grafikk samt tabeller og linker.

Fredrikssund (DK) er en foregangskommune innen universell utforming i Danmark. Kommunen har en ambisiøs målsetning om å oppnå en AAA-rating og er nesten i mål.

Kenneth Jensen, Webmaster i Frederikssund Kommune, opplevde en rekke utfordringer i forbindelse med dokumenttilgjengelighet. Han ønsket å finne en måte å implementere en semi-automatisert arbeidsprosess som løste det viktigste behovet:

 «Vi har 2500 datamaskinbrukere som skriver notater, brev og dokumenter på daglig basis.
Jeg kan jo ikke be alle om å huske å merke opp tabeller eller sette inn bildebeskrivelser uten hjelp.
Det skal være lett, enkelt og raskt.»


Jensen kontaktet derfor dania software med ønske om en løsning som med få klikk kunne opprette et tilgjengelig dokument. Prosjektet tok raskt form, og i løpet av tre uker hadde Jensen og dania software grovskissene klare til verktøyet accessibilityfixer. Løsningen ble utviklet med brukerne i fokus, og Kenneth Jensen er ikke i tvil:

«Brukerne har veldig forskjellige IT-kompetanse, og tilgjengelighet er jo ikke en del av deres kjerneoppgaver. Uten accessibilityfixer ville vi ikke ha kommet i mål – det ville være umulig».

 accessibilityfixer er utviklet i nært samarbeid med Kenneth Jensen og Dansk Blindesamfund.

Nå tar KF i samarbeid med dania software A/S dette til Norge for å hjelpe norske kommuner og fylkeskommuner til enkelt å være forberedt på regelendringene som snart trer i kraft.

accessibilityfixer

Ønsker dere mer informasjon om verktøyet?

Ta kontakt

Kontaktperson

Bilde av Usman Khan

Usman Khan

Salgs- og markedssjef

Send e-post

24 13 28 10