Er du oppdatert på den nye kommuneloven?

Vi er så heldige å få med oss Jan Fridthjof Bernt, jusprofessor og forfatter av vår kommentarutgave til kommuneloven, på et webinar. Bernt vil snakke om prinsipielle og praktiske temaer som dokumentinnsyn og møteoffentlighet. Vi tar imot spørsmål på forhånd, og det vil bli mulighet til å stille spørsmål underveis i webinaret. (Bilde kreditért Eivind Senneset, UiB)

Har du spørsmål rundt praktiseringen av kommuneloven? Du er i så fall ikke den eneste!

Det politiske, forvaltningsmessige og rettslige landskapet rundt kommunene og fylkenes virke, er hele tiden i forandring, og det er derfor ikke alltid like enkelt å holde seg oppdatert på endringene.

Kommuneloven etablerer kommuner og fylkeskommuner som selvstendige offentlige forvaltningsorganer med forankring i lokaldemokratiet, og fastsetter de rettslige rammene for all kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Her finner vi bestemmelser om

  • kommunalt selvstyre og prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til kommunene
  • folkevalgte organer og forholdet til administrasjonen i kommuner og fylkeskommuner
  • kommunedirektørens og ordførerens myndighet og oppgaver
  • egenkontroll i kommuner og fylkeskommuner
  • statlig kontroll og tilsyn med kommuner og fylkeskommuner
  • grunnleggende regler for økonomiforvaltningen

På webinaret vil du også få en introduksjon til lovkommentarene til kommuneloven, og andre lovkommentarer og veiledere som finnes i KF Kommunal forvaltning.

KF Kommunal forvaltning

KF Kommunal forvaltning inneholder alle kunnskapskildene kommunen trenger for trygg forvaltning, og er et unikt oppslagsverk for rådmann, rådmannens stab og saksbehandlere, som alle forholder seg til reglene om vedtak, taushetsplikt, offentlighet og habilitet.

KF Kommunal forvaltning inneholder alt ledere og ansatte trenger av regelverk og veiledninger for en trygg forvaltning, og holder dere oppdatert på all utvikling på feltet via våre månedlige nyhetsbrev.

Har du ikke tilgang til KF Kommunal forvaltning? Eller kanskje du har det, men ønsker likevel en oppdatering?

Les mer her

Meld deg på webinaret med Jan Fridthjof Bernt.

Webinaret er gratis og varer i ca. én time.

Dato: 3. september kl. 09.00
Meld deg på, og still gjerne spørsmål til Bernt her

Ta kontakt og meld deg på

Til kontaktsiden