Dokumenttilgjengelighet: PDF/A-2a og Matterhorn-protokollen

Universell utforming i dokumenter er viktig av både etiske og lovmessige årsaker (les bl.a.: WCAG i EU, ADA i USA). Informasjon bør være tilgjengelig på en slik måte at alle har like muligheter til å få tilgang til den – uansett vilkårene deres. 

For å sikre tilgjengelighet i dokumenter er det mange retningslinjer man må følge, noe som har delt opp webspesialister verden over i forskjellige leirer. Felles for alle er likevel at et PDF/UA-identifikasjonsstempel anses som et sluttgyldig bevis for at man har et tilgjengelig dokument. 

For å forstå implikasjonene av PDF/A-2a -stempelet og om det er korrekt eller ikke, er det nødvendig å sette seg grundig inn i universell utforming, PDF/A-2a og hvordan man kontrollerer resultatet med Matterhorn-protokollen. 

Hva er universell utforming? 

Universell utforming betyr kort fortalt at et nettsted og dets dokumenter skal være tilgjengelige for alle. All digital informasjon må være tilgengelig for den hjelpeteknologien som brukere med funksjonsnedsettelse benytter. Det kan for eksempel være skjermlesere, øyesporere, spesielle tastaturer m.m. 

For at en organisasjon skal oppnå universell utforming i sine digitale kanaler, er det et sett retningslinjer som må følges, for eksempel WCAG 2.1. WCAG 2.1 er et sett detaljerte retningslinjer utarbeidet av W3C, som gjennomgår hvilke ting som må tilpasses for å sikre tilgjengelighet på nettsteder og i dokumenter. 

Hva er PDF/A-2a? 

Dokumenter eksporteres typisk i dokumentformatet PDF før de legges på hjemmesider eller sendes ut med digital post. PDF/UA (Portable Document Format: Universal Accessibility) er et sett retningslinjer som kan følges for å stemple dokumentet med en PDF/UA-identifikator. 

PDF/A-2a hjelper hovedsakelig mottakeren med å skille mellom hvilke dokumenter som er tilgjengelige, og hvilke som ikke er det. PDF/A-2a er en del av et dokuments metadata og er dermed ikke en synlig del av dokumentet, med mindre man benytter seg av hjelpeteknologi som vil gjøre oppmerksom på at dokumentet er tilgjengelig hvis det inneholder en PDF/UA-identifikator. 

La oss her huske på selve formålet med universell utforming: Det handler ikke bare om å sette stempler, men derimot om å etterleve et sett retningslinjer som gjør det mulig for alle mennesker å få tilgang til informasjon på like vilkår. Selv om stempelet kan settes inn automatisk av programvare, er det avgjørende at en fagperson aktivt har tatt stilling til å tilgjengeliggjøre den informasjonen som de selv kan trekke fra dokumentet. Dette blir understreket av Matterhorn-protokollen, som deler opp retningslinjene for PDF/A-2a i om de kan godkjennes maskinelt, eller om det er nødvendig med menneskelig ekspertise. 

Hva er Matterhorn-protokollen?

For å popularisere bruken av PDF/UA hos programvareutviklere og dokumenttestere utviklet PDF Association den internasjonalt anerkjente standarden Matterhorn Protocol. Matterhorn-protokollen er en liste over de kriteriene som et dokument skal leve opp til for å kunne stemples riktig med en PDF/UA-identifikator. 

Matterhorn-protokollen peker ut om kriteriene kan godkjennes maskinelt, eller om det er nødvendig å benytte seg av menneskelig ekspertise. Protokollen består av 31 kontrollpunkter som beskriver 136 måter et dokument kan feile på i forhold til PDF/UA og dermed ikke kan oppnå et gyldig PDF/UA-stempel. 

87 av kriteriene kan automatisk avgjøres av programvare, mens 47 av de resterende kriteriene krever at et menneske med faglig kunnskap om tilgjengelighet avgjør om dokumentet kan godkjennes som tilgjengelig jf. kriteriene i PDF/UA. 

Med andre ord er det helt nødvendig at man ser på dokumentet med egne øyne for å kunne danne seg et inntrykk av den informasjonen som er meningsgivende, og kunne omforme den til noe som er tilgjengelig for alle. Et spørsmål om å gjøre det riktige 

Et spørsmål om å gjøre det riktige 

PDF/UA er uten tvil et viktig redskap for å sikre at alle har lik tilgang til informasjon i dokumenter – men det må brukes riktig. 

Det er med andre ord viktig at vi alle bidrar til å opprettholde og kvalitetssikre bruken av PDF/UA-stempelet slik at merkingens verdi sikres i fremtiden. Slakker vi av på kravene, vil det bety at verdien i PDF/UA-merket devalueres som kvalitetsstempel for mottakerne, og dermed at tilliten til standarden forsvinner. 

Vil du vite mer om Assists løsning for universell utforming - les mer her.

Nye krav fra 01. februar 2023

Registrer deg via skjema nedenfor og få en uforpliktende tilbud eller presentasjon - før det nye året

Send her

Kontaktperson