Digitale skjema gjør kommunens tjenester mer selvbetjente.

I KF gjør vi vårt ytterste for å være like tilgjengelige for våre kunder nå som ellers, og vårt fokus skal være å lette kommunikasjonen mellom innbygger og kommune.

Da Koronakrisen rammet oss, ble KF raskt kontaktet av kommuner som hadde behov for skjema som blant annet omhandlet

Samtidig så vi at vårt skjema for kartlegging av uønsket deltid ble aktuelt for flere. Med så mange på hjemmekontor kom dessuten også behovet for et skjema for kartlegging av internettforbindelse.

KF har en av markedets største skjemakataloger med mellom 150 og 200 digitale skjemaer for kommunal sektor. Skjemaene har blitt utviklet i tett dialog med fagmiljøer i kommunene og er grundig brukertestet over mange år i drift.

I KF gjør vi vårt ytterste for å være like tilgjengelige for våre kunder nå som ellers, og vårt fokus skal være å lette kommunikasjonen mellom innbygger og kommune

Skjemaene som er nevnt over, er for kommuner, hvor kommunen er mottaker, men vi lager skjemaer for de behovene som oppstår. Skjemaene settes opp ut fra hvem som skal motta dem.

Digitale skjema bidrar til mer  fornøyde innbyggere. KF Skjema kjenner igjen innbyggeren, har forhåndsutfylt informasjon og kan signeres digitalt.

KF Skjema leveres med integrasjoner mot sakssystemer, folkeregisteret samt kontakt- og reservasjonsregisteret

Se nærmere på skjemaene i katalogen vår

 

Har du spørsmål om KF Skjema?

Ta kontakt