KF samarbeider med kommunene slik at den dekker relevante områder, men IT-Chatboten er i utgangspunktet ment som en tilleggschatbot som kommunen selv utformer til å passe deres behov for IT-support og informasjon. Fordelen med å ha en adskilt chatbot for IT er at det er enklere å trene den opp til å bli god på ett område og knytte relevante systemer og tjenester til den.

Selve plattformen er levert av Kindly som er KFs samarbeidspartner. Deres ekspertise innen språkteknologi sikrer en seriøs chatbot-løsning hvor all funksjonalitet er bygget på toppen av solid språkforståelse med kunstig intelligens, algoritmer og maskinlæring. Sammen med Kommuneforlagets omfattende kompetanse innen kommunalt lov- og regelverk utgjør dette en helt unik løsning som gir økt tilgjengelighet og store innsparinger for kommuner.