Læreren får inspirasjon og konkrete verktøy som utgangspunkt for å utvikle sin egen vurderingspraksis i alle fag og på alle klassetrinn. Nedenfor foreligger verktøyene:

 1. Tydelige individuelle mål
 2. Tydelige individuelle mål - utfylt
 3. Tydelige mål og kriterier
 4. Tydelige mål og kriterier - utfylt
 5. Idemyldring
 6. Idemyldring - utfylt
 7. Tydelige mål og kjennetegn
 8. Tydelige mål og kjennetegn - utfylt
 9. Lærerens bruk av vurdering
 10. Lærerens bruk av vurdering - utfylt
 11. Gode spørsmål - utfylt
 12. Handlingsplan
 13. Handlingsplan - utfylt
 14. Handlingsplan med fokus på karakter
 15. Handlingsplan med fokus på karakter - utfylt
 16. Læringsdetektiv
 17. Læringsdetektiv - utfylt
 18. Stopp-stå-gå
 19. Stopp-stå-gå-utfylt
 20. VØL
 21. VØL - utfylt
 22. VØSLE
 23. VØSLE  - utfylt
 24. To stjerner og et ønske
 25. To stjerner og et ønske - utfylt
 26. Vurderingskrysset
 27. Sjekkliste
 28. Sjekkliste - utfylt
 29. Før og etter test
 30. Flervalgsoppgave
 31. Målskive
 32. Målskive - utfylt
 33. Vurderingsskjema selvvurdering
 34. Vurderingsskjema selvvurdering - utfylt
 35. Vurderingsskjema selvvurdering med bevis
 36. Vurderingsskjema selvvurdering med bevis - utfylt
 37. Vurderingsskjema kameratvurdering
 38. Vurderingsskjema kameratvurdering - utfylt
 39. Vurderingsskjema elev/ lærer
 40. Vurderingsskjema elev/ lærer - utfylt
 41. Vurderingsskjema elev/ kamerat/ lærer
 42. Vurderingsskjema elev/ kamerat/ lærer - utfylt
 43. Vurderingsskjema elev/ foreldre
 44. Vurderingsskjema elev/ foreldre - utfylt
 45. Måltaksonomi
 46. Måltaksonomi 2. klasse
 47. Måltaksonomi matematikk 2. trinn
 48. Måltaksonomi RLE 5. trinn
 49. Måltaksonomi norsk 9. trinn
 50. Måltaksonomi skriftlig norsk
 51. Analyse av egen praksis
 52. Analyse av egen praksis - utfylt
 53. Mal