Bilde av Per Olav Nyborg

Per Olav Nyborg

Utviklings- og leveransesjef / COO

Overordnet ansvar for produktutvikling og leveranse av Kommuneforlagets elektroniske produkter. Er en del av Kommuneforlagets ledergruppe.