Velkommen til webinar
Kathrine Jørgenvåg inviterer til webinar

Velkommen til webinar

Torsdag 9. mai mellom klokken 8.30-9.30 inviteres du til webinar om KF Delegeringsreglement

KF Delegeringsreglement er et unikt og brukervennlig verktøy for delegering til politiske og administrative organer.
Bli med på webinaret og se løsningen fra innsiden og eksempler fra kommuner som har publisert sitt reglement.

KF Delegeringsreglement blir presentert av:

Kathrine Jørgenvåg, markedsansvarlig i KF
Stephanie Løvenskiold, produktansvarlig i KF

Ta kontakt for påmelding
Påmelding gjøres med e-post til kathrine.jorgenvag@kf.no.
Oppgi navn, tittel og e-post til de som skal delta.
Lenke til møtet sendes deltagerne dagen før møtet.