• Aktuelt
  • Velkommen til frokostseminar med endringsledelse som tema.

Velkommen til frokostseminar med endringsledelse som tema.

Kommune-Norge står ovenfor store endringer og behovet for endringsledelse er større enn noen gang

Kommune-Norge står overfor store endringer og behovet for endringsledelse er større enn noen gang, enten man skal slå seg sammen eller blir stående alene etter region- og kommunereformen. Rådmann og administrasjon står ovenfor krevende utfordringer, og avgjørelser bør tas på et kvalitetssikret grunnlag.

Vi har invitert Gudrun Haabeth Grindaker til å fortelle om sine erfaringer. Grindaker har kunnskap og kjennskap til kommunesektoren gjennom bred og lang ledererfaring i KS. Som rådmann i Halden ledet hun et betydelig omstillingsarbeid og hun ledet også sammenslåingsprosessen som prosjektleder/rådmann for Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner til nye Sandefjord.

Kommunene trenger gode verktøy som forenkler prosessen rundt endringene som skjer, også med tanke på nytt kommune- og fylkestingsvalg. Under frokostseminaret kommer også Aslak Hovland Jacobsen, kommuneadvokat Nesodden kommune, og forteller om hvordan de legger opp delegeringsarbeidet mellom politikk og administrasjon.
Det blir også en presentasjon av 10-FAKTOR, KS' medarbeiderundersøkelse som er tilpasset norske kommuner, kommunale foretak, og fylkeskommuner.

Påmelding gjøres ved e-post til frederikke.stensrod@kf.no. Oppgi navn, tittel og e-post til de som skal delta.
Er du forhindret i å være tilstede vil seminaret bli streamet. Lenke til pålogging sendes påmeldte dagen før seminaret.

Frokostmøte 12. desember 2018 kl. 8.15-10.00
Sted; Nasjonalteatret Konferansesenter Haakon VII gate 9, Oslo
Rom: Mjøsa