• Aktuelt
  • Velkommen til frokostmøte den 7. februar, Scandic Vadsø

Velkommen til frokostmøte den 7. februar, Scandic Vadsø

«Hvordan sikre at man har orden i eget hus og en god kommunikasjon med innbyggerne?»

Frokostmøte 7. februar 2019 kl. 8.30-10.00

Sted; Scandic Vadsø

Innledere;

KF Chatbot ved Stig Andre Dignæs, Robottrener, KF

KF Kvalitetsstyring ved Glenn Ove Pedersen, KF 

Jobber du i en kommune vet du godt hvor hektisk hverdagen kan være. Når man leverer tjenester fra «vugge til grav» som en kommune gjør, er det viktig å ha orden i eget hus og føle seg trygg på at man følger regelverket.

Rådmann og administrasjon står overfor krevende utfordringer, og avgjørelser bør tas på et kvalitetssikret grunnlag.

Kommunene trenger derfor gode og kvalitetssikrede verktøy. Under frokostseminaret blir det en presentasjon av KF Kvalitetsstyring. En komplett løsning for kvalitetsstyring og internkontroll. Løsninger for bla avvikshåndtering, GDPR og risikostyring finner du som en del av KF Kvalitetsstyring.

Kommunikasjonen med innbyggerne er også et sentralt tema.

I dagens samfunn, med innbyggernes forventning til effektivitet, vil det å kunne svare ut henvendelser raskt, være en forutsetning for en god brukeropplevelse fra innbyggerens side.

Mange kommuner har nå tatt i bruk KF Chatbot som et alternativ til innbyggerdialog.

KF lanserer i disse tider også en HR Chatbot som gjør den interne dialogen med medarbeiderne enda enklere. Stig Andre Dignæs Rundhaug vil presentere begge løsningene under møtet.

Påmelding gjøres ved e-post til frederikke.stensrod@kf.no. Oppgi navn, tittel og e-post til de som skal delta.