• Aktuelt
  • Brukerforum KF Kvalitetsstyring

Brukerforum KF Kvalitetsstyring

Den 16. november inviterer Kommuneforlaget til et brukerforum på Gardermoen for våre kunder av KF Kvalitetsstyring.

Brukerforum for KF Kvalitetsstyring

Den 16. november inviterer Kommuneforlaget til et brukerforum på Gardermoen for våre kunder av KF Kvalitetsstyring.  Oppdal kommune, ved Frøydis Lindstrøm, har takket ja, til å fortelle om hvordan de legger opp deres arbeid med KF Kvalitetsstyring.  I tillegg vil Monica Kjønsø Lien fra Kommuneforlaget ha et innlegg rundt KF Delegeringsreglement. Delegeringsreglementet vil være høyst aktuelt for flere med tanke på nytt fylkes- og kommunevalg i 2019.  Det er kostnadsfritt å delta på brukerforumet

Hvor: Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen Når: 16. november kl. 09.30 – 14.30, inkludert lunsj