Pressemelding

Pressemelding

- Pilotundersøkelse for kartlegging av kvaliteten på kommunenes omsorgstjenester

Kommuneforlaget skal, sammen med Helsedirektoratet, KS og Folkehelseinstituttet (FHI), gjennomføre en pilotundersøkelse med mål om en nasjonal undersøkelse som vil tilbys alle kommunene for å kartlegge tilfredsheten med de kommunale omsorgstjenestene i Norge.

Som et ledd i Regjeringens ønske om å kartlegge den faktiske kvaliteten på tjenesten, har Kommuneforlaget, KS, Helsedirektoratet og FHI nå utarbeidet en pilotundersøkelse basert på den eksisterende undersøkelsen på bedrekommune.no. Målet er å utvikle en forskningsbasert «Nasjonal brukerundersøkelse» som også kan brukes til å utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer. 

9 kommuner fordelt på hele landet vil være med i pilotfasen, hvor i overkant av 2600 respondenter blir spurt om å med å avgi sine svar på alt fra om den ansatte kommer til avtalt tid til om man som bruker kan påvirke hvordan hjelpen blir utført.

Disse dataene blir så analysert av forskere ved FHI.

Målsetningen er å kunne gi kommunene et verktøy til kvalitetsforbedringsarbeid basert på en nasjonal forskningsbasert undersøkelse, som kan gi bedre brukertilfredshet.

«Når piloten er over, håper vi jo at så mange kommuner som mulig blir med på undersøkelsen. Jo flere, jo bedre tallgrunnlag får vi og vi danner oss et unikt bilde på hvordan tjenestene utføres over det ganske land. Sammenligningsgrunnlaget blir bedre og mer representativt da vi denne gang har med oss forskere bak undersøkelsen. Det gjør hele undersøkelsen og dataene enda mer verdifulle.»

sier Fatemeh Riahi Arnesen, som er produktansvarlig for Bedrekommune.no i Kommuneforlaget og deltar i prosjektet. 

Utarbeidelsen av piloten og samarbeidet mellom KF, KS, Helsedirektoratet og FHI har pågått en stund. Nå er det kommunene sin tur til å hente inn data fra sine brukere som igjen kan bli brukt til fremtidige nasjonale kvalitets indikatorer.