• Aktuelt
  • Oppdatert lov- og avtaleverk i KF Infoserie!
Oppdatert lov- og avtaleverk i KF Infoserie!

Oppdatert lov- og avtaleverk i KF Infoserie!

Mange lovendringer trer i kraft i sommer, og KF Infoserie hjelper deg å holde deg oppdatert.

Fra 1. juli gjelder blant annet den nye tredelingen av foreldrepermisjonen, det er gjort endringer i barnevernloven for å øke rettssikkerheten til barn og foreldre i barnevernssaker, og ny fagskolelov har trådt i kraft. 16. juni kom det også endringer i introduksjonsloven som utvider personkretsen for rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Ny personopplysningslov med tilhørende forskrift er vedtatt i Stortinget, men trer først i kraft når EUs personvernforordning innlemmes i EØS-avtalen.

Flere nye avtaler har også trådt i kraft nylig, blant annet ny Hovedtariffavtale fra 1. mai, som er ventet publiseringsklar om få dager. Ny ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med driftsavtale med kommunene trådte i kraft 1. juli, mens ny SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager trådte i kraft 1. mai.  Følg med i KF Personal for avtaler og rundskriv som beskriver avtalene.

Fra 1. august vil endringer i barnehageloven og opplæringslova tre i kraft. Blant annet får barnehagene en lovfestet bemanningsnorm, og ny lærernorm i grunnskolen trer i kraft. Les mer i KF Barnehage og KF Skole. 

 


KF Infoserie oppdateres løpende med nye og endrede lover og avtaler for kommunal og fylkeskommunal sektor. Hos oss finner du også sammendrag av de viktigste endringene, for at du lettere skal få oversikt over hva som er nytt. Sjekk nyhetene innenfor de enkelte fagområdene du abonnerer på. Meld deg gjerne på nyhetsbrevet når du er logget inn i KF Infoserie og få fagnyheter tilpasset ditt abonnement.