• Aktuelt
  • Ny kommunelov trer snart i kraft
Ny kommunelov trer snart i kraft
Jeg ønsker å gjøre regelverket for kommunesektoren mer forståelig og tilgjengelig for de som bruker det til daglig.

Ny kommunelov trer snart i kraft

I den forbindelse har vi tatt en prat med Sandra Bruce, produktansvarlig for KF Infoserie.

Hvor lenge har du jobbet i KF og hva gjør du?

Jeg har jobbet som redaktør og produktansvarlig for KF Infoserie i snart 6 år. KF Infoserie er en digital informasjonstjeneste for lov- og avtaleverk for kommunal sektor. Som produktansvarlig har jeg et overordnet ansvar for produktets utvikling og samspillet mellom alle som jobber med KF Infoserie hos oss. Serien dekker ni fagområder, blant annet personal, HMS, økonomi og kommunal forvaltning. Som redaktør for flere av fagområdene er det min oppgave å sikre at produktene til enhver tid er oppdatert.

Fortell litt om det du har jobbet med i det siste?

Siden 2017 har jeg jobbet mye med utviklingen av nettportalen og redaktørverktøyet i KF Infoserie. Kundene har tatt den i bruk, men vi jobber stadig med videreutvikling.  Målet er at portalen til enhver tid skal være det beste oppslagsverket og informasjonstjenesten som finnes for kommunal sektor.

Tidligere i år var jeg også med å trene opp KFs nye HR Chatbot. Vi vet en god del om hvilke spørsmål som stilles, og dette brukte vi når vi skulle trene opp chatboten med informasjon om arbeidsgiverområdet. Treningen var todelt, den ene delen handlet om hva boten skal svare og den andre om hvordan boten skal forstå hva brukeren lurer på. Det var veldig spennende.

Hvilke oppgaver liker du best å jobbe med?

Jeg trives godt med å jobbe i skjæringsfeltet mellom teknologi og innhold. Sikre at kunnskap og lovverk er tilgjengelig både i språk og i former som er lett for ansatte i kommunen å forstå og bruke. Det å fordype meg i faglige tekster og formidling, samtidig som jeg får jobbe med ny teknologi og innovasjon er gøy. Og så er det veldig motiverende å vite at den informasjonen vi jobber med er viktig og nødvendig for kommunene. Det er et dyktig miljø her i KF, med utrolig mange spennende prosjekter og nye satsninger.

Hvordan jobber du, for at produktet skal være relevant?

For meg er det viktig å holde meg oppdatert på fagområdene og digitale trender. Målet med KF Infoserie er å samle relevant regelverk og veiledninger på samme plass, både fra statlige og kommunale aktører og fra våre egne forfattere. Vi bruker i stor grad Stortinget, departementene, direktoratene og KS som kildegrunnlag og som rekrutteringsarena for våre innholdsprodusenter.

Hva tenker du KF og du kan bidra med til kommunenes digitaliseringsprosess?

Formålet med digitaliseringen i kommunene er å oppnå forenklinger og effektivisering som igjen skal gi bedre tjenester til innbyggerne og en enklere hverdag for kommunenes ansatte. Dette ligger tett opp til målet med hele vår produktportefølje og nye satsninger.

KF Infoserie har allerede lang fartstid i å tilpasse seg den digitale utviklingen og behovene i kommunen. Fra å være et papir- og permbasert produkt ble det tidlig tatt i bruk disketter og CD-rom. Senere tok løsningen steget over til nettet. Takket være ny teknologi er nå store mengder informasjon lett tilgjengelig.

KF Infoserie er et innholdsrikt produkt. Jeg ønsker å gjøre jussen mer forståelig og enklere å navigere i for kommunens ansatte, avslutter Sandra med et smil.

Videre lesning