Møt Gaute Rauboti
Gaute Rauboti kommer fra Nore og Uvdal kommune. Kast et blikk på bildet og du ser «et lite stykke Norge». (Bilde gjengitt med tillatelse fra Lars Mæhlum)

Møt Gaute Rauboti

Er det ikke typisk at når du kommer fra et «postkort» så blir du selvfølgelig tildelt et tilsvarende flott navn! Etter å ha tatt sin bachelor i IT og informasjonssystemer på Hønefoss (USN) var Gaute en kort tur innom Bergen før han landet i Oslo og hos KF

Hvor lenge har du jobbet i KF og hva gjør du?

Jeg har jobbet i KF i 3 år. I tillegg til å være produktansvarlig for KF Skjema jobber jeg med utvikling av rapporter for KFs helse og omsorgsprodukter. KF har ingen rene utviklerstillinger, men jeg er heldig som får jobbe litt med det allikevel. Jeg er nok en tanke nerdete for når jeg går hjem så fortsetter jeg å programmere. Vi har akkurat kjøpt oss en Tesla, så et fremtidig prosjekt på hjemmebane kan fort bli å hente data om ladestatus osv fra APIene der. En stor del av jobben er å ta imot bestillinger, utvikle, kontrollere og følge opp digitale skjemaer fra våre 160 kommune kunder, i tillegg til annen support.

Fortell litt om prosjektet/prosjektene du har jobbet med i det siste?

Digitale skjema er det samme som et papirskjema, men smartere. Prosjektene jeg jobber med kan være veldig forskjellige. Om et drøyt halvår slår en rekke kommuner seg sammen. Så i øyeblikket går mye av tiden min med til å tilpasse skjemaer for disse kommunene. Jeg er med på å sikre at overgangen blir lettest mulig, så kommunene er operative og beslutningsdyktige fra starten av.

 Vi jobber kontinuerlig med skjemaene våre, og nylig laget jeg et skjema for påmelding til gratis leksehjelp i grunnskolen, da det er en tjeneste kommunene er pliktige å ha tilbud om."

Ellers har KF en skjemakatalog med rundt 200 standardskjemaer som raskt kan tilpasses den enkelte kommune. To av de mest populære tjenestene vi leverer skjema for er søknad om barnehage og skoleplass. Vi tilbyr også integrasjon med innlogging i IDPorten, som sammen med integrasjoner mot Folkeregisteret (DSF) og Kontakt- og Reservasjonsregisteret vil kunne gjøre deler av kommunens skjema preutfylte. Flere av våre kommune kunder har denne løsningen i drift i dag, men jeg tror enda flere følger på i fremtiden.

Hva slags oppgaver liker du best å jobbe med?

Det jeg liker godt med jobben min er at arbeidsdagen har stor variasjon. Oppgavene varierer mellom utvikling, rent supportarbeid og teknisk feilsøking. De fleste dagene er jeg på kontoret, men jeg deltar på konferanser og er også til tider ut hos våre kunder.

Hvilke programmeringsspråk benytter du?

Jeg er mest komfortabel med webprogrammering, og foretrekker Node.js der jeg selv har mulighet til å velge. Dermed følger også JavaScript/JQuery naturlig med på lasset sammen med HTML/CSS. Etterhvert har jeg også fått god kjennskap til SQL der det er behov for tilknytning til databaser. I KF-prosjektene bruker vi mye Python for serversidekoden, da dette er en kompetanse som flere hos oss har. For generering av XML-filene vi sender til kundene våre bruker vi Java.

Hva tenker du KF og du kan bidra med til kommunenes digitaliseringsprosess?

Regjeringen har uttalt at formålet med digitaliseringspolitikken er å oppnå forenkling og effektivisering i offentlig sektor som skal gi bedre tjenester til innbyggerne.

Å velge KF som leverandør er trygt. Vi har levert digitale skjemaer i mer enn 10 år og har spesialisert oss på kommunene. Alle våre standard skjemaer er testet av andre kommuner og vi vet at de fungerer med kommunenes standard systemer. Support er inkludert i våre avtaler og jeg mener at helhetlig support og støtte er vel så viktig som produktene vi leverer. Tilbakemeldingene fra våre kunder er at de er godt fornøyd og at vi ofte leverer over kundens forventning. Med mer enn 5 000 skjemaer i vår skjemabank har vi god mulighet for gjenbruk av ferdig testede produkter, som gjør det enklere å finne løsninger utfra hvilke oppgaver som skal velges. KF og jeg kan hjelpe kommunene med nå sine digitaliseringsmålene avslutter den blide numedølen. 

Videre lesning