• Aktuelt
  • Kommuneforlaget leverer dynamictemplate til 11 departementer

Kommuneforlaget leverer dynamictemplate til 11 departementer

Kommuneforlaget har inngått avtale med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) om leveranse av malløsningen dynamictemplate til 11 departementer.

I januar 2016 signerte Kommuneforlaget en avtale med det danske softwareselskapet dania software a/s om salg og markedsføring av malløsningen dynamictemplate til kommuner og offentlige virksomheter i Norge.

Nå har Kommuneforlaget inngått avtale med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) om leveranse av dynamictemplate til 11 departementer. Ytterligere departementer har også opsjon på å ta løsningen i bruk.

dynamictemplate gir DSS et verktøy som bidrar til at departementsfellesskapet alltid benytter korrekte og oppdaterte maler og har en ensartet visuell identitet i all kommunikasjon. Dermed kan DSS klare seg med kun en håndfull maler som er til­passet den eksisterende designprofilen til det enkelte departementet. Gjennom dynamictemplate er DSS sikret en sentral styring og oppdatering av alle departementenes maler i en sentralt tilgjengelig og beskyttet filstruktur.

- Både Kommuneforlaget og dania software setter stor pris på å bli valgt som samarbeidspartner for innføring av malverktøy i departementsfellesskapet. Løsningen vil gi betydelig forenkling og effektivisering i departementenes dokumentproduksjon, sier salgs- og markedssjef Stig Berge Nilsen i Kommuneforlaget.

 - Vi ser frem til et godt samarbeid, sier Stian Moltke-Hansen Tveten i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

Om Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS):

DSS er regjeringens instrument for en effektiv, sikker og fremtidsrettet departementsvirksomhet. DSS leverer et bredt spekter av fellestjenester til departementene og Statsministerens kontor, og drifter i dag alle IKT-tjenester til 11 departementer

Videre lesning

Kontakt

Stig Berge Nilsen

Stig Berge Nilsen

Salgs- og markedssjef