• Aktuelt
  • KF inviterer til fagseminar kvelden før Arbeidslivskonferansen 2019
KF inviterer til fagseminar kvelden før Arbeidslivskonferansen 2019
Trude Fjærli Giskås, Ass. HR-sjef Nordlandsfylkeskommune

KF inviterer til fagseminar kvelden før Arbeidslivskonferansen 2019

Årets Arbeidslivskonferanse finner sted den 11. - 12. september på Clarion Hotel Oslo

Arbeidslivskonferansen tar i år opp temaene om vi må jobbe lenger for å opprettholde velferden, læring hele livet og aldersmangfold.
Alle disse spørsmålene kommer til å involvere HR og personal i mye større grad i fremtiden. Det vil bli behov for andre verktøy og ikke minst gode prosesser.

Den 11. september kl. 17.00 inviterer derfor KF til et fagseminar.  Kvelden før Arbeidslivskonferansen, presenterer vi vår nylig lanserte HR-Chatbot. HR- Chatbot kombineres godt med KF Lokal Personalhåndbok som også blir presentert.

Nordland fylkeskommune jobber mye med menneske og teknologi. Trude Fjærli Giskås Ass. HR-sjef i Nordland fylkeskommune kommer og forteller om deres arbeid med dette skjæringspunktet menneske og teknologi. Som hun sier selv:
«dette er ikke noe plug and play, men et behov for gode
prosesser og en villighet til å være med på endring»

Vi håper å se deg på fagseminaret kvelden før Arbeidslivskonferansen 2019.
Her møter du rådmenn, HR-ledelse og personalledelse.

http://ks.event123.no/Arbeidslivskonferansen2019/programfagseminar.cfm

Videre lesning