Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering

Kommuneforlaget har i samarbeid med KS utviklet et digitalt verktøy for å kartlegge effekten av hverdagsrehabilitering. Verktøyet gir anledning til å registrere brukernes funksjons- og mestringsnivå, samt dokumentere utviklingen av kommunens ressursinnsat

Verktøyet bygger på KS’ arbeid med en registrerings- og beregningsmodell for hverdagsrehabilitering sammen med Fürst og Høverstad ANS, samt  de erfaringene som er gjort i nettverkssamarbeid med kommuner.

Verktøyet består av et innregistreringsområde og et statistikkområde, som samlet vil gi kommunen informasjon og dokumentasjon om kommunens systematiske utviklingsarbeid.

Registrering på individnivå

Bakgrunnsopplysninger om tjenestemottakerne, ressursinnsats (antall timer bistand/ hjelp pr. uke) og resultater fra kartlegging av funksjons- og mestringsnivå kan registreres i verktøyet.

I tillegg kan kommunen registrere resultater fra COPM, SPPB og ADL (IPLOS). Kommunen velger selv hvilke kartleggingsredskaper som skal benyttes.

Synliggjør effekten av intern ressursbruk

Verktøyet inneholder oversikt over tjenestemottakere, samt sammenstilling av resultat for kommuner. Resultatene bidrar til å gi kommunen en god oversikt over den interne ressursbruken og effekten av den, samt et godt grunnlag for å sammenligne seg med andre kommuner.

Målgruppe

Fagpersoner som utfører hverdagsrehabilitering, for eksempel fysioterapeuter og ergoterapeuter, samt ledere og beslutningstakere vil ha nytte av verktøyet.

Verktøyet er tilgjengelig via PC, nettbrett og smarttelefon og fungerer i alle nettlesere.

Videre lesning