Delegering er et tema som kan skape hodebry for nye representanter og det kan være krevende for kommunen å følge med på endringer i lovverket som påvirker hvor myndigheten skal plasseres.
Den 8. april inviterer vi derfor deg til et fagseminar hvor advokat
Inga Karoline Bjerke Wangberg, ved advokatkontoret Fru Justisia, går gjennom den nye kommuneloven og hvilke konsekvenser den får for kommunene.
Kongsberg kommune, ved Knøtt Bull Hodne forteller om hvordan de jobber med KF Delegeringsreglement hos seg og hvorfor det er så viktig for folkevalgte, administrasjonssjefen, administrasjonssjefens stab, innbyggere og presse å finne frem i et gyldig og oversiktlig delegeringsreglement.
På fagseminaret møter du andre rådmenn, personalsjefer og politisk sekretariat.
Gratis fagseminar, tid for mingling, lett mat og drikke.
8. april i Haakon VII gate 9, Kommunenes Hus, kl 17.00-.19.00
Meld deg på nå, og helst innen 1. april.