Gir kommunene nye muligheter
Foto: Vegard Storbråten Øye

Gir kommunene nye muligheter

I oktober lanserte Kommuneforlaget dataverktøyet KF Analyse. Med dette skal norske kommuner kunne se trender og utvikling fra et stort datamateriale på en ny og enklere måte.

Tekst: Vegard Storbråten Øye

– Norge er i verdenstoppen på åpne data, noe som gir norske kommuner tilgang til store datamengder. Dette gir også mange muligheter. Vi i Kommuneforlaget har sett disse, og etter å ha jobbet hardt og lenge er det gledelig å kunne lansere verktøyet KF Analyse, sier utviklings- og leveransesjef Per Olav Nyborg i Kommuneforlaget. I midten av oktober hadde de lanserings- og inspirasjonsseminar i Oslo, hvor deltakere fra kommunal administrasjon og ledelse fra store deler av landet fikk presentert KF Analyse. 
– Norge er i verdenstoppen på åpnedata, noe som gir norske kommuner tilgang til store datamengder.Dette gir også mange muligheter. Vi i Kommuneforlaget har sett disse, og etter å ha jobbet hardt og lenge er det gledelig å kunne lansere verktøyet KF Analyse, sier utviklings-og leveransesjef Per Olav Nyborg i Kommuneforlaget. I midten av oktober hadde de lanserings- og inspirasjonsseminar i Oslo, hvor deltakere fra kommunal administrasjon og ledelse fra store deler av landet fikk presentert KF Analyse.

 

Se og sammenligne

KF Analyse er et egenutviklet verktøy som sammenstiller data fra blant annet bedrekommune.no, KOSTRA, SSB og Skoleporten. På denne måten kan man sammenstille og analysere data fra alle tjenesteområder, og enkelt sammenligne seg med andre kommuner, KOSTRA-grupper eller nasjonalt gjennomsnitt. - Det er ingen tvil om at det ikke har vært mangel på data og rapportering, men man har ikke utnyttet potensialet i dette.

"Det er et virke-middel for å kunne se på ressursinnsats og resultater."

Med et slikt verktøy kan man bryte ned et komplekst bilde til enkle bestanddeler, sette det sammen til interaktive analyser og gode sammenstillinger, sier seniorrådgiver Chriss Madsen i KS-Konsulent. – Det er et virkemiddel for å kunne se på ressursinnsats og resultater, hva man har fått til og tilbyr innbyggerne i kommunen. Det gir innsikt og god styring, legger han til.

 På lansering: Teknisk konsulent Knut Petter Leinan og utviklings- og leveransesjef Per Olav Nyborg i Kommuneforlaget. Foto: Vegard Storbråten Øye

Helhetlig styring

I KF Analyse er det dynamiske grensesnitt, slik at kommunene selv kan gjøre sine skreddersydde analyser, basert på tjenesteområder eller geografi. Gjennom samarbeid med Tableau er det interaktive kart og visualiseringer av dataene. – Systematisk bruk av data over tid vil gi økt innsikt og bevisstgjøring om kvaliteten på egen tjenesteproduksjon og gi et mer fundamentert beslutningsgrunnlag både politisk og administrativt. Kort sagt: Grunnlag for god og helhetlig styring, sier Nyborg i Kommuneforlaget.

Denne artikkelen er en del av et bilag Kommuneforlaget utga i forbindelse med Kommunalpolitisk Toppmøte og Landstinget i KS 2016. Du kan lese hele Kommuneforlagets bilag Trekker mot toppen her.