• Aktuelt
  • Alle 700 som søkte læreplass i Hedmark fikk KFs «Håndbok for lærlinger»
Alle 700 som søkte læreplass i Hedmark fikk KFs «Håndbok for lærlinger»
NOEN AV DE 700 SOM FIKK BOKA: Her fra et skolebesøk Marita Runeberg var på ved Nord-Østerdal videregående skole. Disse elevene går på VG2 Bygg- og anleggsteknikk og VG2 Kjøretøy.

Alle 700 som søkte læreplass i Hedmark fikk KFs «Håndbok for lærlinger»

Hedmark fylkeskommune ville gi de 700 ungdommene som søkte læreplass i 2019 enda bedre muligheter for å lykkes. Derfor kjøpte fylkeskommunen inn 700 eksemplarer av «Håndbok for lærlinger».

Nyutgivelsen til KF ble gitt ut til elevene ved alle de 12 skolene i fylket som har søkere til læreplasser.

Boka har et enkelt og forståelig språk, med aktuelle temaer og problemstillinger. Det er en bok som ikke trenger leses fra perm til perm, men brukes som et oppslagsverk. Vi valgte å kjøpe inn «Håndbok for lærlinger» i en så stor skala, fordi den passer veldig godt inn i tanken om et helhetlig utdanningsforløp, sier konsulent Marita Runeberg.

Hun har nettopp påbegynt en 3-årig prosjektstilling ved Hedmark fylkeskommune, i forbindelse med «Samfunnskontrakten for flere læreplasser». Prosjektet løper mellom 2016 og 2020.

Jobber målrettet: Vil ha flere unge ut i lærebedrifter

Runeberg forteller at Hedmark fylke har jobbet målrettet i mange år for å gjøre yrkesfagene mer attraktive. Boka er et av flere tiltak for å få flere elever ut i lære.

Vi har blant annet en lærling-koordinator ved hver skole, som skal jobbe for at alle elever som tar yrkesforberedende fag, kommer ut i lære. Fortrinnsvis da i bedrifter som er godkjente lærebedrifter eller som ønsker å bli det. I tillegg har Hedmark en hospiteringsordning som lar lærere bruke inntil fem dager hvert år til faglige oppdateringer, forklarer Marita Runeberg.

Boka til KF fikk Marita Runeberg kjennskap til ved en tilfeldighet rett etter nyttår.

Jeg skjønte raskt at «Håndbok for lærlinger» ville være et fint hjelpemiddel for både de som har planer om å bli lærlinger og de som allerede er det. Veiledere og lærere jeg har snakket med har egentlig bare lovord om den, sier hun.

75 prosent (540 elever. red. merk.) av de som ønsket læreplass i Hedmark fylke i 2018 fikk plass, forteller Marita Runeberg.

Vi håper denne håndboka vil være med å gjøre årets elever enda mer kvalifiserte, sier Runeberg.

Brosjyrer blitt lett borte: En lærebok er håndfast

Marita Runeberg sier en av fordelene med «Håndbok for lærlinger», er at den passer alle faggrupper: Enten de ønsker å bli institusjonskokk, helsefagarbeider, tømrer eller industrimekaniker.

Men egentlig er boka også velegnet for ungdom som ønsker et innblikk i arbeidslivet. «Håndbok for lærlinger» fungerer som både guide og oppslagsverk, og skiller seg derfor ut fra vanlige lærebøker. Brosjyrer og foldere blir lett borte, og er ikke så helhetlige. En nettside er heller ikke like håndfast, sier Runeberg, som har bakgrunn som faglærer i restaurant- og matfag.

Favoritt-kapittelet hennes er «Arbeidet som lærling»: Om hvordan man oppfører seg som arbeidstaker ved en læreplass, og hva som er smart å gjøre.

Boka vil nok være fin for foreldre å bruke i samtaler med ungdommene sine, og kan kanskje gi dem et bedre innblikk i og forståelse for barnas hverdag før, under og etter læretida, sier Marita Runeberg.

Vil du vite mer om «Håndbok for lærlinger»? Les mer her om den nye boka til Espen Lynghaug og KF.

7 problemstillinger «Håndbok for lærlinger» tar opp

  • Hvordan skaffe læreplass?
  • Hva forventer lærebedriften av deg?
  • Hvordan kan bedriften og du i fellesskap lage en god opplæringsplan?
  • Hva er et opplæringskontor?
  • Hvordan unngå konflikter i læretiden?
  • Hvilke regler gjelder for mobilbruk og PC i arbeidstiden?
  • Hvilke oppgaver har fylkeskommunen, faglig leder, prøvenemnda eller lærlingombudet?     

Av Rita Tvede Bartolomei