10-FAKTOR

Verktøyet bidrar til en ny vår for medarbeiderundersøkelser i offentlig sektor.

«Medarbeiderne er vår viktigste ressurs!» er en ofte gjentatt påstand som svært få vil si seg uenig i. Men orker vi å ta denne sannheten helt inn over oss?

Det store flertallet av norske kommuner gjennomfører medarbeiderundersøkelser med jevne mellomrom, særlig gjennom bedrekommune.no. Mange har oppnådd gode resultater ved å bruke dette verktøyet.

Samtidig kan det ofte være vanskelig å tolke svarene i slike undersøkelser og sette inn ressursene der de gir best effekt. En ting er å rette opp åpenbare og unødvendige irritasjonselementer, men hovedformålet er jo å skape en kultur hvor ansatte og ledere yter sitt beste – og trives mens de gjør nettopp det. Dette er ressurskrevende, men også svært «lønnsomt» om man gjør det riktig.

KS har tatt tak i utfordringene med å finne «de riktige knappene å trykke på» i sin nye medarbeiderundersøkelse, 10-FAKTOR. Metoden er forskningsbasert og hviler mye på Professor ved BI, Linda Lais forskning.

Vi har grunn til å tro at arbeidet med å utvikle «vår viktigste ressurs» vil kunne bli både mer målrettet og inspirerende med 10-FAKTOR som hjelpemiddel.

Videre lesning