KF - Forenkler offentlige tjenester

KF (Kommuneforlaget AS), ble etablert i 1976 og er et datterselskap til KS.