Lærer å skrive på en enklere måte

Legger til rette for enkel tilpasset skriveopplæring.

Forenkler lærerens vurderingsarbeid

Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

I vårt verktøy kan du både lage, besvare og vurdere en skriveoppgave på samme sted. Læreren velger og tilpasser vurderingskriterier til elevene. Disse kriteriene vil eleven alltid være klar over og jobbe etter.  Når eleven skriver, gir verktøyet veiledning og tips og triks til forbedring av teksten. Det betyr at mye av vurderingsjobben allerede er unnagjort når læreren mottar oppgaven. Læreren kan derfor fokusere på det viktigste i vurderingsarbeidet - gode tilbakemeldinger underveis og til slutt. 

 

Verktøyet er web-basert med Nye Feide-innlogging og fungerer uavhengig av digital enhet. 

}

Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Kontaktperson