Gjør skrivingen mer lærerik

Legger til rette for enkel tilpasset skriveopplæring

Forenkler lærerens vurderingsarbeid

Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Skrible - et digitalt skriveverktøy

I vårt verktøy kan du både lage, besvare og vurdere en skriveoppgave på samme sted. Læreren velger og tilpasser vurderingskriterier til elevene. Disse kriteriene vil eleven alltid være klar over og jobbe etter.  Når eleven skriver, gir verktøyet veiledning og tips og triks til forbedring av teksten. Det betyr at mye av vurderingsjobben allerede er unnagjort når læreren mottar oppgaven. Læreren kan derfor fokusere på det viktigste i vurderingsarbeidet - gode tilbakemeldinger underveis og til slutt. 

Tilpasset opplæring på en unik og effektiv måte

Skriveverktøyet blir utviklet for elever og lærere fra 5. klasse og oppover, inkludert voksenopplæring. Via en nettside med pålogging vurderer verktøyet tekstene som elevene skriver. Elevene får en pedagogisk tilbakemelding på tekstene, og de får veiledning i hvordan de selv kan gjøre dem bedre, uten at verktøyet automatisk retter tekstene.

Skriveverktøyet Skrible er tverrfaglig og legger til rette for tilpasset opplæring på en banebrytende og effektiv måte. Læreren kan på forhånd definere hva verktøyet skal vurdere i de enkelte elevtekstene, og kan på den måten tilpasse opplæringen og vurderingen ut fra elevens nivå og behov. For læreren fungerer Skrible også som en språkfaglig støtte, og ikke minst som et effektivt verktøy i vurderingen av en potensielt stor mengde tekster.

Skrible kombinerer språkteknologi, pedagogikk og klarspråk

Verktøyet er web-basert med Nye Feide-innlogging og fungerer uavhengig av digital enhet. 

Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Kontaktperson