Legger til rette for lesing i alle fag

Enkelt å tilpasse læringsstier med tekster, bilder og videoer

Tid spart på leting – vi har funnet fram tekstene dere trenger

Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Gjennom lærerens digitale verktøy får elevene tildelt tekster tilpasset sitt nivå.

Med verktøyet i grunnleggende lesing gjør vi det enkelt for dere:

Fri bruk av tekster

Alle våre tekster og illustrasjoner kan bearbeides av ikke-kommersielle brukere. Dette vil si at både lærere og elever kan jobbe videre med tekster på sitt eget foretrukne digitale produksjonsverktøy.

Stort utvalg av tverrfaglige emner
I den nye læreplanen LK20 vektlegges tverrfaglige emner i generell del. Læremidlet vårt tilbyr et bredt utvalg av tekster innen «Folkehelse og livsmestring», «Demokrati og medborgerskap» og «Bærekraftig utvikling».

Enkelt å tilpasse til den enkelte elev
Tekstutvalget vil være bredt, og alle tekster vil være tilgjengelige på tre ulike nivåer. Dette betyr at læreren kan tilpasse undervisningen til den enkelte elev.

Lett å lage læringsstier
Alle læringsressurser i løsningen kan settes sammen i egne læringsstier eller rekkefølger. Dette betyr at læreren kan velge tekst, oppgaver, bilder eller video og sette dette sammen i en foretrukket rekkefølge. Læreren kan tildele læringsstien både til hele klassen eller enkelte elever.

Her kan du lese mer.

 

Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt