Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Til kontaktsiden

Systematisk HMS-arbeid

KF HMS-håndbok er en digital håndbok for ledere med ansvar for helse, miljø og sikkerhet. Håndboken tar utgangspunkt i regelverket som virksomheten er pålagt å følge.

Håndboken inneholder beskrivelser av hva som kreves, inkludert forslag til rutiner og eksempler på hvordan systematisk HMS-arbeid kan utføres.

Enkel å bruke

KF HMS-håndbok er lett forståelig og enkel å ta i bruk. Håndboken retter seg mot leders ansvar og oppgaver, og hjelper ledere med å planlegge aktiviteter, utføre kartlegginger, gjennomføre tiltak, og forbedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Håndboken gir tilgang til aktivitetsforslag, maler, rutineforslag, beskrivelser av lovkrav og eksempler til bruk i HMS-arbeidet.

Lokale tilpasninger

Den sentrale informasjonen holdes kontinuerlig oppdatert i henhold til endringer i lover og forskrifter, mens virksomheten kan tilpasse innholdet og legge til lokale retningslinjer og bestemmelser.

Med KF HMS-håndbok får virksomheten automatisk tilgang til KF HMS i oppslagsverket KF Infoserie. 

Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Kontaktperson