Komplett regelverk for skole og elevrettigheter

Nyhetsvarsler om dine interesser

Tilpasset kommunens behov

Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Regelverket, aktualitetsstoffet og veiledningen dere trenger:

 • opplæringsloven og -forskriften med lenker til rundskriv, tolkninger, rettsavgjørelser og uttalelser
 • relevant fagstoff, nyttige maler og eksempler:
  • elevmedvirkning – hvordan legge til rette og hvordan følge regelverket
  • spesialundervisning – skolens plikter og riktig prosess
  • språkopplæring – hvordan sikre rett saksbehandling

KF Skole gir dere: 

 • Komplett regelverk for skole og elevrettigheter
 • Tilpasset kommunens behov
 • Nyhetsvarsler om dine interesser

Dere holdes oppdatert om utviklingen på feltet gjennom nyhetsartikler og vårt månedlige nyhetsbrev. Slik sikrer dere at alle som jobber i sektoren, alltid har informasjon som er à jour, og vet hvor de skal gå for å finne den.

Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Kontaktperson