Regelverket for kommunal planlegging

Din støtte for planarbeid i kommunen

Nyhetsvarsler om dine interesser

Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

KF Plan og eiendom veileder kommunens ansatte gjennom fagområder som er delt inn i fire kjerneområder. Alle kjerneområdene inneholder veiledninger, tolkninger og avgjørelser i tillegg til kommunens myndighet og plikter:

Planlegging og samfunnsplanlegging

 • kommunal planstrategi
 • medvirkning
 • konsekvensutredning

Naturforvaltning og miljøvern

 • overvann
 • landbruksforvaltning
 • forurensning

Eiendom

 • eiendomsplanlegging
 • internkontroll
 • økonomi

Bygg og saksbehandling

 • asylmottak
 • dispensasjon
 • utbyggingsavtaler

Dere holdes oppdatert om utviklingen på feltet gjennom nyhetsartikler og vårt månedlige nyhetsbrev. Slik sikrer dere at alle som jobber i sektoren, alltid har informasjon som er à jour, og vet hvor de skal gå for å finne den.

Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Kontaktperson