Regelverk for kommunal økonomistyring

Tilskuddsoversikt

Nyhetsvarsler om dine interesser

Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

KF Økonomi inneholder det kommunens rådmann, økonomisjef og administrasjon trenger av regelverk og veiledninger om inntektsberegning og økonomistyring i kommunen.

Regelverket, aktualitetsstoffet og veiledningen dere trenger:

  • vår egen veiledning om merverdiavgiftskompensasjon
  • tilskuddsoversikt for kommuner og fylkeskommuner
  • oppdaterte kommunale regnskapsstandarder
  • oppslagsverk og en kunnskapsbase for temaer som statsbudsjett, innfordring og gebyr, eiendomsskatt, inntektsberegning, økonomiplanlegging og kommuneregnskap

Vi oppdaterer dere gjennom nyhetsartikler og vårt månedlige nyhetsbrev. Slik sikrer dere at alle som jobber med kommunal økonomi, har informasjon som er à jour, og vet hvor de skal gå for å finne den.

Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Kontaktperson