Støtte i kommunens HMS-arbeid

Komplett regelverksoversikt

Rutineforslag

Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Med KF HMS får dere veiledning om de viktigste temaene på HMS-feltet. KF HMS er særlig nyttig for ledere i kommune og fylkeskommune, men har også stor verdi for verneombud, tillitsvalgte og ansatte.

Regelverket, aktualitetsstoffet og veiledningen dere trenger:

  • arbeidsmiljøloven, arbeidsmiljøforskriftene og andre sentrale forskrifter
  • relevant fagstoff om alt fra internkontroll, håndtering av farlige kjemikalier til arbeid med psykososialt arbeidsmiljø
  • nyttige maler og eksempler

Dere holdes oppdatert om helse, miljø og sikkerhet gjennom nyhetsartikler og vårt månedlige nyhetsbrev. Slik sikrer dere at alle som arbeider med HMS, alltid har informasjon som er à jour, og vet hvor de skal gå for å finne den.

Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Kontaktperson