Komplett oversikt over lov- og regelverk for barnevernsektoren

Nyhetsvarsler om dine interesser

Tilpasset kommunens behov

Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

KF Barnevern gir veiledning om de viktigste temaene både for dere som jobber i barnevernet, og for dere som jobber med forvaltning og drift av barnevernsektoren.

Regelverket, aktualitetsstoffet og veiledningen dere trenger:

  • tolkninger til barnevernloven og forskriftene, uttalelser fra Sivilombudsmannen og avgjørelser fra domstoler og nemnder som gjelder barnevernsektoren
  • relevant fagstoff fra offentlige organer og eksperter, for eksempel om fosterhjem, hjelpetiltak, bekymringsmeldinger og omsorgsovertakelse
  • nyttige maler og eksemplet

KF Barnevern er: 

  • Komplett oversikt over lov- og regelverk for barnevernsektoren
  • Tilpasset kommunens behov
  • Nyhetsvarsler om dine interesser

Dere holdes oppdatert om utviklingen på feltet gjennom nyhetsartikler og vårt månedlige nyhetsbrev. Slik sikrer dere at alle som jobber i sektoren, alltid har informasjon som er à jour, og vet hvor de skal gå for å finne den.

Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Kontaktperson