Komplett oversikt over lov- og regelverk for barnevernsektoren

Tilpasset kommunens behov

Nyhetsvarsler om dine interesser

Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

KF Barnehage gir veiledning om de viktigste temaene for dere som jobber i barnehagene, og for dere som jobber med forvaltning og drift av barnehagesektoren.

Regelverket, aktualitetsstoffet og veiledningen dere trenger:

  • barnehageloven med lenker til tolkninger fra blant annet Utdanningsdirektoratet, uttalelser fra Sivilombudsmannen og avgjørelser fra domstoler og nemnder som gjelder barnehagesektoren
  • utvalgte veiledere, som den nyttige veilederen Taushetsplikt om barn
  • relevant fagstoff fra offentlige organer og eksperter, for eksempel om barnehagemiljø, bemanningsnormer, tilskudd til private barnehager, opplysningsplikt til barneverntjenesten, mobbing, overgrep mot barn, språkmiljø og språkstimulering, samarbeid med hjemmet og spesialpedagogisk hjelp.
  • nyttige maler og eksempler

KF barnehage inneholder alt ledere og ansatte i barnehagesektoren trenger av regelverk og veiledninger. Dere holdes oppdatert om utviklingen på feltet gjennom nyhetsartikler og vårt månedlige nyhetsbrev. Slik sikrer dere at alle som jobber i sektoren, alltid har informasjon som er à jour, og vet hvor de skal gå for å finne den.

Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Kontaktperson