Effektiv utsending

Nå ut til innbyggerne

Alltid oppdatert

Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Gevinsten for kommunen er stor: de kan sende proaktiv og målrettet informasjon til den enkelte innbygger på en effektiv måte. Dette gjør ikke bare at kommunen sparer tid og kostnader knyttet til administrasjon og distribusjon. Tjenesten åpner for at kommunen blir kjent med sine innbyggere og dermed vet når de trenger hvilken informasjon.

PC og Mobil med skjermbilde av produkt

De nasjonale felleskomponentene innehar høy kvalitet og åpner for gjenbruk av informasjon som gir mulighet for å skape innovative tredjepartsløsninger som kommer kommunal sektor til gode. Innbyggerkontakt gjør at kommuner får det beste ut av nasjonale felleskomponenter. I første omgang har vi tatt i bruk FIKS folkeregisteret og kontakt- og reservasjonsregisteret. På sikt ønsker vi å ta i bruk flere av felleskomponentene som matrikkelen, enhetsregisteret og ID-porten.

I digitaliseringsstrategien ønsker KS og regjeringen et effektivt og målrettet tilbud av tjenester til den enkelte innbygger konkretisert i form av livshendelser. Innbyggerkontakt imøtekommer dette og muliggjør dermed digitalisering i praksis. I de senere årene er lovverket stadig blitt oppdatert for å gi rom for innovasjon og digitalisering. Potensialet i dette mulighetsrommet er trolig større enn vi kan forestille oss, men med innbyggerkontakt begynner vi å se konturene av mulighetene som ligger foran oss.

Dette sier kundene

Skreddersydd, effektiv innbyggerinformasjon. Vi er stolte av å ha vært med på å forme dette produktet!
Vidar Karlsen, Tingvoll kommune

Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Kontaktperson