Bilde av Asbjørn Kjønstad

Asbjørn Kjønstad

KF Barnevern, KF Skole, KF Barnehage, KF Inkludering

Asbjørn Kjønstad har skrevet boken Taushetsplikt om barn - Kommunikasjon og samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten, skoleetaten, sosialtjenesten i NAV og barneverntjenesten, Kommuneforlaget, 2014, som er tilgjengelig i KF Infoserie.