• Pris: kr 1075
  • Antall sider: 358
  • ISBN:9788244623674
  • Utgave: 20
  • Utgitt: 2019

Boken er tematisk inndelt, og inneholder grundig beskrivelse av lov- og avtaleverk samt dommer og avgjørelser av betydning. KS' fortolkninger og kommentarer til avtaler og aktuelle lovbestemmelser er innarbeidet i de enkelte kapitlene. Boken inneholder flere eksempler som illustrerer og forklarer regelverket, samt en samling maler til bruk i det praktiske personalarbeidet.

I denne utgaven er det tatt hensyn til endringer i lov- og avtaleverk samt nye dommer og avgjørelser. Boken har en oversikt over eksemplene, en fyldig stikkordsliste og en referanseliste over det mest sentrale av lov- og avtaleverk.

Bestill Bla i boka

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt, eller å tegne abonnement på Kommunenes personalhåndbok, kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.