• Pris: kr 119
  • Antall sider: 61
  • ISBN:9788244623520
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2018

Del A regulerer forhandlingsordningen. Her inngår blant annet bestemmelser om partsforhold, prosedyreregler for inngåelse av tariffavtaler, bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger, og bestemmelser om tvisteløsninger og konflikter. Del B og C regulerer blant annet det lokale partssamarbeidet og partenes gjensidige rettigheter og plikter. Hovedavtalen er rammepreget og gir dermed de lokale parter et stort handlingsrom for å finne sin form på partssamarbeidet.

I denne utgaven av Hovedavtalen er protokoll fra revisjonen og B-rundskriv 1/2018 tatt inn bak i avtalen. Rundskrivet beskriver nærmere sentrale tema i Hovedavtalen hvor partene har en omforent forståelse.

Mva. kommer i tillegg ved kjøp.

Bestill

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt, eller å tegne abonnement på Hovedavtalen, kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.