• Pris: kr 89
  • Antall sider: 37
  • ISBN:9788244623544
  • Utgave: 1
  • Utgitt: 2018

Del A regulerer forhandlingsordningen. Her inngår blant annet bestemmelser om partsforhold, prosedyreregler for inngåelse av tariffavtaler, bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger, og bestemmelser om tvisteløsninger og konflikter.

Del B og C regulerer blant annet det lokale partssamarbeidet og partenes gjensidige rettigheter og plikter.

Del C er "bedriftsdelen" av Hovedavtalen, så KS Bedrifts medlemsbedrifter kan se bort fra del B. Men ingen regel uten unntak: Kommunale foretak, unntatt energibedrifter som er kommunale foretak, skal forholde seg til del B. Del B er ikke med i dette heftet.

Mva blir lagt til prisen ved kjøp.

Bestill

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt, eller å tegne abonnement på Hovedavtalen, kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.