• Pris: kr 398
  • Antall sider: 186
  • ISBN:9788244622707
  • Utgave: 3
  • Utgitt: 2015

Dette er utgangspunktet for denne boken - en praktisk bok om hvordan en utarbeider aktivitetsplaner, bemanningsplaner og arbeidsplaner for turnus.

Det har blitt foretatt flere endringer i relevante lov- og avtaleverk siden forrige utgave av boken. Blant annet ble flere av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven endret med virkning fra 1. juli 2015. Denne utgaven er oppdatert i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk og tolkning av disse, samt rettspraksis.

Bestill

Ønsker du tilbud om kvantumsrabatt kan du kontakte oss på e-post: bestilling@kf.no eller telefon: 24 13 28 50.