Opprett og dokumenter tiltak

Del tiltak med andre kommuner

Be om uforpliktende pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Kommunene arbeider med en rekke tiltak knyttet til tjenestekvalitet og oppfølging av administrative og politiske vedtak. I tillegg blir det satt i verk en rekke tiltak som oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser fra bedrekommune.no.

Vi i KF har tro på en delingskultur der vi lærer av hverandre.

Tiltaksbanken samler alle tiltakene i kommunen på ett sentralt sted. En ensartet måte å dokumentere på gir enklere oppfølging og god oversikt over status.

Løsningen bidrar til delingskultur ved at tiltak kan gjøres tilgjengelige for andre kommuner. Tiltak som andre kommuner har opprettet og gjort tilgjengelige, kan fritt tas i bruk av andre kommuner som benytter Tiltaksbanken.

Få oversikt over egne tiltak – og bruk det beste fra andre

Be om pristilbud eller presentasjon

Ta kontakt

Kontaktperson