Våren 2020 lanserte KF nye digitale læremidler

Her presenterer vi verktøyene våre:

Skrible - Grunnleggende skriving er et banebrytende skriveverktøy hvor læreren kan besvare og vurdere en skriveoppgave på samme sted.

Læreren velger og tilpasser vurderingskriterier til elevene. Når eleven skriver, gir verktøyet veiledning og tips og triks til forbedring av teksten. Det betyr at mye av vurderingsjobben allerede er unnagjort når læreren mottar oppgaven. Dette frigjør tid for læreren og kan derfor fokusere på det viktigste i vurderingsarbeidet - gode tilbakemeldinger underveis og til slutt. 

Skolerom - Grunnleggende lesing gir elevene opplevelsen av mestring og leseglede.

Vi har samlet tekster for grunnleggende lesing og tverrfaglige emner i alle fag. Kompetansemålene fra den nye læreplanen, L-20, ligger til grunn for det brede utvalget av tekster. Gjennom lærerens digitale verktøy får elevene tildelt tekster tilpasset sitt nivå.  

Tekstene kan enkelt tilpasses læringsstier med tekster, bilder og videoer

eMatte
I samarbeid med engasjerte lærere har vi utviklet en oppgavebank med regneoppgaver. Oppgavene kan brukes som de er, eller skreddersys.

eMatte gjør at gode oppgaver kan deles på tvers av skoler og kommunegrenser hvor lærere kan finne og dele matematikkoppgaver seg imellom.

 

 

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål om produkt, prising, demo eller andre henvendelser?

Til kontaktsiden