Ny utgivelse - Tillit

Først og fremst handler det om tillit mellom folkevalgte og innbyggerne, men det handler også om tillit mellom de som er folkevalgte og administrasjonen, og de folkevalgte imellom.

I et demokrati er valg viktig. Men også det som skjer mellom valgene, er viktig.

I et demokrati er det de folkevalgte som tar beslutninger på vegne av innbyggerne. Derfor er tillit fra innbyggerne et grunnleggende vilkår for et godt demokrati.

Denne boka skal gi folkevalgte god rolleforståelse og trygghet. 

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål om vår faglitteratur?ratur?

Ta kontakt

Kontaktperson

Bilde av Lise Gry Størholdt

Lise Gry Størholdt

Redaktør og markedsansvarlig

Send e-post

24 13 28 29