KF og Orage inngår samarbeid

KF og Orage inngår samarbeid om å tilby et digitalt og tverrfaglig leseverktøy som imøtekommer kompetansemålene i den nye læreplanen LK20.

Leseverktøyet lar læreren tilby det samme tekstinnholdet til alle elevene, i tre ulike vanskelighetsgrader. Det betyr at alle elevene kan være med å diskutere teksten og svare på spørsmål i plenum. Læreren følger elevens leseprogresjon i et digitalt lærerrom og tilpasser tekstene til elevens nivå.

Verktøyet bidrar til individuell opplæring og hjelper til med å unngå stigmatisering og manglende effekt av spesialundervisningen.

Thor Jørgen Kristiansen, administrerende direktør i KF sier: 

 «KF har bred erfaring og kompetanse på digitale verktøy som vi tilbyr til det offentlige Norge. Denne kompetansen tar vi nå med videre i utviklingen av digitale læremidler og vi ser på samarbeidet med Orage som et riktig ledd i denne utviklingen. Verktøyene vi nå er i ferd med å utvikle vil bidra til en enda større kompetansedeling blant lærere.» 

 

 

«Vi er glade for å kunne slå vår kunnskap sammen med KF. Sammen skal vi utvikle en nasjonal undervisningsplattform basert på delingskultur og tilpasset ny læreplan (LK20). Dette blir en arena hvor lærerne kan lage og utveksle tverrfaglig undervisningsmateriell, erfaringer og råd. Løsningen vil være åpen for alle forlag og innholdsleverandører til å distribuere sitt undervisningsmateriell.» , legger Øyvind Therkelsen, Forlagssjef i Orage, til. 

Datainnsamling fra hele skole -Norge skal benyttes som verktøy for å gi lærere og elever det de trenger i skolehverdagen. Læreren vil også kunne utforme egne læringsstier som kan deles med andre lærere. Løsningen er responsiv og passer på alle digitale enheter.

Orage AS sitter på rettigheter til store mengder innhold blant annet fra BBC og Future Magazine i de nordiske land. KF besitter stor kompetansen på digitale verktøy til kommunal og fylkeskommunal sektor. 

"Når vi nå slår begge virksomheters kompetanse sammen,  gleder vi oss til lansering av verktøyet våren 2020" sier de begge avslutningsvis. 

Ønsker du mer informasjon om våre digitale læremidler?

Ta kontakt