Fra venstre: Anja Zawadzka Persvold, NTB Arkitekst, Marte Syvertsen Fjeld, KF, Karolina Netland, NTB Arkitekst og Thor Jørgen Kristiansen, KF. (Foto: Thomas Brun / NTB Kommunikasjon)

KF og NTB Arkitekst utvikler et digitalt skriveverktøy for skolen

Fra venstre: Anja Zawadzka Persvold, NTB Arkitekst, Marte Syvertsen Fjeld, KF, Karolina Netland, NTB Arkitekst og Thor Jørgen Kristiansen, KF. (Foto: Thomas Brun / NTB Kommunikasjon)

NTB Arkitekst og KF samarbeider om å utvikle det digitale skriveverktøyet Skrible for skolesektoren. Verktøyet lanseres våren 2020 og kombinerer pedagogikk, teknologi og språkvitenskap på en nyskapende måte.

– Med Skrible ønsker vi at barn, ungdommer og voksne skal skrive mer og bedre, forteller prosjektleder i NTB Arkitekst, Anja Zawadzka Persvold. – Gode og forståelige tekster er nødvendig i alle deler av samfunnet og livet, og grunnlaget for å kunne skrive godt blir lagt i skolen.

Tilpasset opplæring på en unik og effektiv måte
Skriveverktøyet blir utviklet for elever og lærere fra 5. klasse og oppover, inkludert voksenopplæring. Via en nettside med pålogging vurderer verktøyet tekstene som elevene skriver. Elevene får en pedagogisk tilbakemelding på tekstene, og de får veiledning i hvordan de selv kan gjøre dem bedre, uten at verktøyet automatisk retter tekstene.

Skriveverktøyet Skrible er tverrfaglig og legger til rette for tilpasset opplæring på en banebrytende og effektiv måte. Læreren kan på forhånd definere hva verktøyet skal vurdere i de enkelte elevtekstene, og kan på den måten tilpasse opplæringen og vurderingen ut fra elevens nivå og behov. For læreren fungerer Skrible også som en språkfaglig støtte, og ikke minst som et effektivt verktøy i vurderingen av en potensielt stor mengde tekster.

Skrible kombinerer språkteknologi, pedagogikk og klarspråk
– I utviklingen av Skrible henter vi ut det beste fra fagmiljøene våre, sier produktansvarlig i KF, Marte Syvertsen Fjeld. – KF har bred erfaring med digitalisering av offentlig sektor og kjenner behovene blant lærere og elever. Vi utvikler også to andre verktøy for de grunnleggende ferdighetene lesing og regning. NTB Arkitekst har landets beste og mest erfarne språkkonsulenter som i en årrekke har jobbet med skriveopplæring, klarspråk og god kommunikasjon.

Utviklingsavdelingen i NTB som sammen med Nynorsk pressekontor (NPK) blant annet står bak nynorskroboten (se sak i Aftenposten 12.10.2019), er også involvert i arbeidet. Skrible blir utviklet på både bokmål og nynorsk.

Ønsker du å vite mer om Skrible ?

Ta kontakt