Digitale læremidler

Er dere på jakt etter motiverende læremidler som er tilpasset fagfornyelsen LK20? De digitale læremidlene våre legger vekt på de grunnleggende ferdighetene regning, skriving og lesing – på tvers av alle fag. Våren 2020 lanserer KF sine verktøy innenfor digitale læremidler.