Bli kjent med Skrible!

Skrible skal bidra til at eleven opplever skriving på skolen som lærerikt, smart og enklere enn i dag. I tillegg skal læreren få hjelp til vurderingsarbeidet. Alt på både bokmål og nynorsk. Endelig kan vi vise deg det nye og banebrytende skriveverktøyet vi i KF og NTB Arkitekst utvikler!

Hei, jeg heter Marte, og jeg er lærer.

De siste årene har jeg jobbet i KF med å utvikle noe helt nytt for norsk skole, nemlig et verktøy som løser flere av problemene jeg selv har opplevd i klasserommet. Noe av det mest tidkrevende vi driver med i skolen, er skrivelæring. Og det er ikke bare rettebunken vi samvittighetsfullt tar med hjem hver fredag, som er verkebyllen. Vi må også passe på at hver eneste en i klassen vår opplever læring som er tilpasset deres evner og muligheter. Det betyr at vi i praksis skal skreddersy oppgaver, tilbakemeldinger og oppfølging til hver enkelt.

Opplevelsen av aldri å ha nok tid til det viktigste i lærerens liv, nemlig eleven, er frustrerende. Etter å ha snakket med både elever og lærere i nettverket, begynte vi sakte, men sikkert, å få oversikt over behovene i skolen.

Skolen trenger et skriveverktøy der

  • læreren kan lage, besvare og vurdere en oppgave på samme sted. Jo færre klikk, desto bedre!
  • eleven er aktiv og får tilpasset veiledning underveis i skriveprosessen.
  • maskinen tar seg av deler av vurderingsarbeidet.

Med Skrible kan derfor læreren konsentrere seg om det viktigste, nemlig eleven.

Et slikt verktøy lager seg ikke alene, så vi besluttet raskt at utviklingspartneren vår måtte inneha uovertruffen kompetanse på språkteknologi. Det fant vi i Bakken og Bæck, som nylig ble kåret til et av verdens mest innovative selskaper. Resultatet av litt under et års samarbeid har blitt et verktøy som er noe langt mer enn et retteprogram. 

 

Skrible har potensial til å endre måten vi driver skriveundervisning på. Kombinasjonen av smart teknologi og et sterkt pedagogisk fundament sørger for å ivareta lærerens og elevens behov. Tilpasset opplæring og vurdering for læring er begge gjennomgripende prinsipper i Skrible. 

 

Vi tror at smart teknologi jobber best sammen med mennesket. Vær derfor ikke redd – læreren har fortsatt full kontroll og velger selv hva klassen eller hver enkelt elev skal fokusere på i skriveprosessen. Har dere trent på variasjon i språket i det siste? Eller har du elever som alltid glemmer å dele teksten sin inn i avsnitt? Da kan elevene få dette som vurderingskriterier. Kort fortalt er det læreren som velger, og maskinen som sjekker og veileder eleven. Men til syvende og sist er det eleven som må ta det aktive valget. Hvilke ord skal jeg variere med? Hvor passer det med et avsnitt?

Skrible er nå i beta-versjon for 5.trinn og oppover og klar til utprøving i mai. Hvis du har lyst til å teste, ta kontakt med meg eller min gode kollega i NTB Arkitekst, Anja. Vi hjelper deg videre!

Har du spørsmål om Skrible?

Ta kontakt